Fotoreis Duitsland

SÄCHSISCHE SCHWEIZ

De Sächsische Schweiz is ongeveer 9350 ha groot. Het bestaat sinds 1990 en ligt oostelijk van Dresden aan de Tsjechische grens, aan de bovenloop van de Elbe in de Duitse deelstaat Saksen. Het is een veelzijdige streek; rijk aan culturele erfgoeden en ­bijzonderheden op het gebied van flora, fauna en geologie. Je kunt er op pad gaan door eindeloze bossen, afdalen in diepe valleien en weer omhoog klauteren door nauwe kloven. ­Je vindt er middeleeuwse burchten, avontuur­lijke, gezekerde routes over geëxponeerde ­rotsen en prachtige uitzichten. Hier gaan een ogenschijnlijk onaangetaste wildernis en een oud cultuurlandschap harmonieus in elkaar over. Het gebied heeft grotendeels de status gekregen van ‘Landschafts- und Naturschutzgebiet’. Sinds 1990 is een deel van de Säch­sischen Schweiz nationaal park geworden. In navolging wees Tsjechië in 2000 een ­vergelijkbaar en aangrenzend deel aan als ­nationaal park ‘Boheems Zwitserland’.

Het hoogste punt van is 556 Meter boven NN en dat is ongewoon laag voor een middelgebergte. Het zandsteengebergte is ontstaan in de Krijttijd. Oorspronkelijk was dit een zeebodem waarop zich zand en schelpdieren afzetten die samen het gesteenten vormden. De 600 meter dikke zandplaat die hierdoor ontstond is na het dalen van de zeespiegel door erosie sterk verbrokkeld. Waardoor het huidige rotslandschap ontstond. Dit is doorsneden door diepe dalen waarvan de bodem met mossen is bedekt.

RÜGEN

Rügen is het grootste eiland van Duitsland. Het ligt in de Oostzee en behoort tot de deelstaat Mecklenburg-vor-Pommern. Het eiland, dat door de Rügendamm en de Strelasundbrug over de 2 km brede Strelasund met het vasteland is verbonden, heeft een maximale lengte van 52 km (van zuid naar noord) en een maximale breedte van 41 km in het zuiden. Het eiland meet 926 km² en telt 73.000 inwoners (2001). De kust is erg grillig door de vele bochten en de vooruitspringende schiereilanden en landtongen.

Rügen behoorde samen met het Deense eiland Møn, dat aan de andere kant van de Oostzee tegenover Rügen ligt, tot een groter plateau van Muschelkalk, dat door tektonische bewegingen naar het aardoppervlak gedrukt werd. Het overgrote deel van deze landmassa is door erosie en aardverschuivingen weer verdwenen, alleen de beide eilanden, met hun karakteristieke krijtrotsen, bleven nog over.